“ULUOM- 45 godina od osnutka”

Udruženje likovnih umjetnika općine Makarska (ULUOM) osnovano je 30.siječnja 1976. godine u Makarskoj.

ULUOM je uglavnom okupljao slikare koji su svoje umjetničko obrazovanje stekli privatno se školujući kod akademski obrazovanih umjetnika ili su bili autodidakti. Kroz nešto manje od dva desetljeća aktivnog djelovanja, članovi ovog društva bili su značajni nositelji likovnog života u Makarskoj i na Makarskom primorju (izložbe, kulturna suradnja, potpore umjetnicima i slično).

Do sada rad Udruženja nije detaljnije izučavan, a s njegovim gašenjem u prvoj polovini 90-ih godina 20. stoljeća izgubljen je i značajan dio dokumentacije koja bi mogla pobliže rasvijetliti njegovo funkcioniranje i aktivnosti. Valja istaknuti kako u vrijeme djelovanja ULUOM-a u Makarskoj nije bilo organizirane galerijske djelatnosti na nivou kako to postoji danas. Gradska galerija Antun Gojak utemeljena je tek 1995. godine.

Izložbom “ULUOM – 45 godina od osnutka” Gradska galerija Antun Gojak će se još jednom predstaviti javnosti kao mjesto valorizacije makarske likovne baštine. Zadatak izložbe je istražiti i proučiti fenomen ULUOM-a na temelju građe iz sekundarnih dokumentacijskih fondova Galerije – fototeke i hemeroteke koja uglavnom potječe iz lista Makarska rivijera koji je izlazio u Makarskoj od 1974. do 1993. godine.

Autor izložbe je Josip Karamatić kustos Galerije, a tehničku realizaciju potpisuje Toni Bilić, muzejski pedagog Gradske galerije Antun Gojak.

Osnutak ULUOM-a

Osnutak ULUOM-a, 30.siječnja 1976. godine, bio je događaj koji je označio dugo i plodonosno trajanje prve, danas bismo je nazvali, likovne udruge civilnog društva u Makarskoj.

Općina Makarska, kao pojam sadržan u punom nazivu udruge, odnosi se na jedinicu lokalne samouprave koja je u vrijeme bivše zajedničke države obuhvaćala mjesta Makarskog primorja od Brela do Zaostroga. Prestala je postojati u vrijeme velike reforme lokalnog ustroja iz 1992./93.godine kada je na teritoriju dotadašnje Općine Makarska osnovano pet jedinica, među kojima i Grad Makarska.

Već ta činjenica upućuje kako je ULUOM djelovao u društvenom i političkom uređenju bitno drugačijem od aktualnog. Stoga su se i neke aktivnosti – izložbe, suradnje i gostovanja – održavale u ozračju i prigodama koje su danas tek dio povijesti.

Ipak, listajući članke i fotografije ove virtualne izložbe pronaći ćemo pregršt vrijednih podataka o domaćim umjetnicima i kulturnom životu Makarske uopće.

Prve godine djelovanja ULUOM-a

Niz događanja organiziranih od osnutka ULUOM-a ukazuju kako su određena likovna gibanja u našem gradu postojala i ranije. Povremene likovne izložbe priređivane su u okviru djelatnosti Narodnog sveučilišta, a potom i Centra za kulturu Općine Makarska.

ULUOM je postao dobrodošlim okvirom za djelovanje već izgrađenih i relativno brojnih likovnih amatera. Novoosnovano društvo predstavlja se brojnim skupnim izložbama u Makarskoj, ali i šire. Skupne izložbe postaju pravim izlogom kreativnosti i talenata koje često potiču žustre i temeljite likovne kritike iz pera suradnika lista Makarska rivijera. Uz kritike, one dobre i loše, pristižu i prve nagrade umjetničkih žirija. Osim skupnih izložbi, umjetnici – članovi ULUOM-a predstavljaju se i samostalnim izložbama.

ULUOM u vlastitom prostoru

Početkom 80-ih godina 20.stoljeća djelovanje ULUOM-a se sve više razvija. Članovi se sastaju u dodijeljenom prostoru na Marineti, u prizemlju kuće Kačić-Peko. Tu nastaje i prvi galerijski prostor ULUOM-a, Likovni klub.

Nagrađivano i aktivno društvo makarskih umjetnika sve više zauzima mjesto u zajednici i postaje živo središte likovnog i kulturnog života grada. Izložbe, i one skupne i samostalne, u prostorima ULUOM-a ili u drugim pogodnim prostorima, i dalje imaju odjeka, pri čemu ih ne prate samo izvješća i kritike, nego, kako možemo u nastavku pročitati, i polemike.

Izložbom na izložbu

Izložbena djelatnost društva se polovinom 80- ih godina 20.stoljeća posebno intenzivira. Izlažu članovi, gostujući umjetnici, a razvija se i suradnja s udrugama sličnih interesa. Ipak, situacija se na kulturnom planu ponešto izmijenila. Sve je prisutnija intencija otvaranja novih izložbenih prostora, ne samo u Makarskoj nego i na cijeloj Rivijeri. ULUOM tako postaje tek jednim od brojnih organizatora izložbi, no vrlo agilan i s već prepoznatljivim brandom.

Posljednje godine djelovanja ULUOM-a

Krajem 80-ih godina ULUOM je u svom zenitu. Izložbe su sve posjećenije, ali i sve zahtjevnije. Posebno značajna bila je izložba Boteri-Gojak-Kukolj-Videka, otvorena 15.ožujka 1990. godine u prostoru današnje Gradske galerije Antun Gojak. Koliko je zasad poznato, bila je to jedina izložba ULUOM-a popraćena katalogom – na čijoj naslovnici nalazimo i njegov logo predstavljen u zaglavlju.

Početkom Domovinskog rata članovi ULUOM-a pokreću humanitarnu akciju i svoja djela doniraju za potrebe aukcije u korist djece poginulih hrvatskih branitelja. Aukcija je održana u Staroj gradskoj vijećnici u Zagrebu 20.ožujka 1993. Za pretpostaviti je kako je to posljednja aktivnost ULUOM-a.

Galerija domaćih umjetnika iz pera Matka Šimića

Matko Šimić ( 1948.- 1993.) bio je dugogodišnji tajnik i jedan od aktivnijih članova ULUOM-a.

Niz članaka u nastavku predstavlja vrijedan doprinos ovog autora za upoznavanje razvoja likovnosti u Makarskoj

ULUOM – izložbe i djela u objektivu

Završna riječ

Izložbom „ULUOM-45 godina od osnutka” započeli smo proces valorizacije rada i dostignuća ove značajne makarske udruge. Za nadati se da ćemo u predstojećem razdoblju u Galeriji Gojak imati još jednom priliku vidjeti skupnu izložbu ULUOM-ovaca. Naravno, za realizaciju ovog projekta svakako će biti potrebna i dobrodošla suradnja s živućim članovima i s obiteljima preminulih članova ULUOM-a. Stoga, umjesto zaključka, sve one koji su to voljni pozivamo na suradnju!

Prethodna događanja

“ULUOM- 45 godina od osnutka”

Udruženje likovnih umjetnika općine Makarska (ULUOM) osnovano je 30.siječnja 1976. godine u Makarskoj. ULUOM je uglavnom okupljao slikare koji su svoje umjetničko obrazovanje stekli privatno

Više »

Podijelite nas

#GalerijaAntunGojak

Skip to content