O galeriji

Gradska galerija Antun Gojak kao specijalizirana galerijska ustanova muzejskog tipa djeluje od 1995. i jedna je od triju gradskih ustanova u kulturi. Fundus Galerije je zaštićen kao kulturno dobro RH od 2008. Do danas je u Galeriji priređeno preko 220 povremenih izložbi.

Zgrada

Galerija kao samostalna javna ustanova u kulturi utemeljena je 1995. Ova muzejska ustanova čuva preko 600 muzejskih predmeta koji su podijeljeni u dvije zbirke: Donacija Gojak i Zbirka suvremenih autora. Do sredine 2013. u Galeriji je održano preko 200 povremenih umjetničkih izložbi. Od osnutka Galerije posebna se pozornost posvećuje zaštiti stručnoj obradi i prezentaciji slikarskog opusa Antuna Gojaka, prvog makarskog akademskog slikara.Galerija djeluje u zgradi u Makarskoj poznatoj kao Stara škola, a predstavlja jedan od najznačajnijih graditeljskih spomenika 19.st. na cijelom Makarskom primorju. Danas je zaštićena kao kulturno dobro Republike Hrvatske.Njena je gradnja započela početkom 19.stoljeća. Kao sjemenište za svoju biskupiju započeo ju je graditi posljednji biskup samostalne makarske biskupije, Fabijan Blašković (1777.-1819.).

Povijesne okolnosti nisu joj bile naklonjene; ukidanje biskupije 1828. i općenito slabljenje ekonomske moći grada osobito potaknuto razornom epidemijom kuge 1815. koja je pomorila dvije trećine gradskog stanovništva i gladi koja je potom uslijedila, pa je ostala nezavršena i 1877. i prodana na javnoj dražbi. Tada ju je kupio ugledni makarski građanin Ivo Marija Vuković (1831.-1910.) i 1879. završio u današnjem obliku. No povijesni usud ni tada nije bio blag prema ovoj zgradi; netom završena do temelja je izgorjela iste godine. Nakon što je 1881. potpuno obnovljena udomila je makarske škole, koje su se ovom zgradom koristile do 1984. Nakon njihova preseljenja u nove zgrade, Stara škola postaje jedno od kulturnih središta grada, namijenjeno kulturnim institucijama. Danas u ovoj zgradi, osim Gradske galerije djeluju još Gradska knjižnica, Glazbena škola i lokalna radio postaja.

Izložbeni prostor

* Prostor namijenjen izlaganju predmeta iz galerijskih fondova vezanih za Antuna Gojaka.
* Prostor namijenjen povremenim izložbama.

Financijska izvješća galerije

  2014|2015|2016|2017|2018|2019

Vizija

Pratiti gibanja u lokalnoj zajednici, ali i šire; prilagođavati im se u budućem radu. Znati izbalansirati funkciju institucije i njenog sudjelovanja u javnom,

političkom, gospodarskom, a napose kulturnom životu zajednice, uvažavajući slobodu kulturnog i umjetničkog stvaranja.

Misija

Aktivno sudjelovanje u javnom životu grada Makarske. Kvalitetni muzejski programi trebaju biti dio kulturne ponude grada, a istovremeno i odraz njegova sveukupnog identiteta uvažavajući potrebe i potencijale Makarske kao prvorazredne turističke destinacije. Osuvremenjivanje ustanove i njeno profiliranje kao svojevrsnog centra za izučavanje i prezentiranje života i djela Antuna Gojaka, te svih ostalih slikara koji djeluju ili su djelovali u Makarskoj. Predstaviti ih i promovirati uvažavajući diktat i potrebe vremena, te sve više jačati ulogu Galerije kao edukacijske točke unutar lokalne zajednice

Djelatnici

Josip Karamatić, muzejski dokumentarist
Toni Bilić, muzejski pedagog

Nekadašnji djelatnici:

Ivana Ivica Kokić, viša kustosica, umirovljena 2012.
Veljko Škaričić, muzejski tehničar, preminuo 2015.

Posjetite nas

Podjelite nas

#GalerijaAntunGojak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email