Petar Andrijašević – Izgubljen grad

Novi slikarski ciklus Petra Andrijaševića kompaktan je i slikarski dorečen okvir njegovoj namjeri da ostavi svoj stvaralački trag u aktualnom trenutku. Serija akrila na platnu u svojoj likovnoj osnovi potvrđuje autorov interes za formom sabirući njegova likovna promišljanja o motivu koji pronalazi u neposrednoj okolini. Ipak, realizacija ovog ciklusa otklanja svaki automatizam ili ponavljanje, jer […]

Skip to content